Beleidsnamiddag Schoon Boeren, dinsdag 13 juni, regio Ieper, Poperinge en Heuvelland

Weet u wat leeft op het terrein bij land- en tuinbouwers? Houd de vinger aan de pols en stip dinsdag 13 juni 2017 alvast aan in uw agenda.
De gebiedswerkers landbouw van de Provincie en Inagro organiseren een bezoeknamiddag bij twee land- en tuinbouwers in Ieper, Poperinge en Heuvelland.Actuele en relevante thema’s komen er in een concrete context aan bod:


  • Integratie van landbouwbedrijven in het landschap: kansen en knelpunten
  • Erosie
  • Een nieuwe wind in energievoorziening
  • Lokale normen en regels, produceren in één wereldmarkt


Inschrijven kan via deze link. Vergeet ook niet aan te kruisen of u met de wagen of het openbaar vervoer komt. Treinreizigers worden opgepikt in het station van Ieper.

Afspraak?


  • Tussen 11.45 en 12u aan het station van Ieper
  • Om 12u bij Tuinsappen Lombarts-Calville (Slijpstraat 1, Ieper)

Programma:


  • 12u: verwelkoming, rondje van de tafel en broodjeslunch bij Tuinsappen Lombarts-Calville
  • 13u: start busrit bedrijfsbezoeken
  • 16u30: voorzien einde, vrijblijvende receptie


Tot dan!